Sari la conținut

Apel deschis pentru o lucrare artistică Lente x Un-hidden Romania

The Lente x Un-hidden Romania open call is postponed

Ne pare rău să te informăm că apelul deschis Lente x Un-hidden Romania se amână până la o notificare ulterioară.

Din nefericire, o schimbare neașteptată a circumstanțelor face imposibilă implementarea premiului pentru apelul deschis așa cum era planificat. Anticipăm lansarea unui nou open call la un moment dat în cursul acestui an, așa că urmărește site-ul un-hidden.ro.

Regulamentul apelului deschis pentru o lucrare artistică la Lente, str. Dionisie Lupu 78

Capitolul 1. Despre apel

Art. 1. Apelul deschis pentru intervenții artistice în spațiul public este organizat de Save or Cancel Production SRL, prin feeder.ro, împreună cu Lente, în cadrul programului cultural multianual Un-hidden Romania.

Art. 2. Obiectivul apelului este identificarea unei lucrări artistice pentru spațiul Lente din strada Dionisie Lupu 78, București.

Art. 3. Tema apelului: o hartă care marchează locuri cu lucrări street art remarcabile din București, plecând de la informațiile publicate pe harta online Un-hidden Romania. 

Având în vedere caracterul efemer al lucrărilor de artă în spații publice, harta ar trebui să fie ușor de actualizat, atât prin adăugarea unor intervenții, cât și opțiunea de a le elimina pe cele care nu vor mai exista. 

Art. 4. Participarea în cadrul apelului implică prezența artistului /ei sau grupului în București, în perioada de realizare a lucrării artistice premiate, Iunie 2022.

Art. 5. Calendarul apelului deschis

16 Mai // Start înscrieri
27 Mai 23:59 // Deadline 
28 – 30 Mai // Jurizare 
31 Mai // Anunț propunere câștigătoare 
6 – 10 Iunie // Producție intervenție artistică

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și idei

Art. 1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică sau grup de persoane fizice.

Art. 2. Nu pot participa în acest apel deschis angajații sau reprezentanții Save or Cancel / feeder.ro, Lente, sau ai partenerilor, și nici rudele acestora de gradul I.

Art. 3. Participanții pot înscrie în acest apel deschis maximum o propunere de lucrare artistică, care va fi realizată în acord cu tema apelului, pe un segment al calcanului din grădina Lente, în strada Dionisie Lupu 78, București.

Art. 4. Tema apelului deschis

Participanții/tele vor propune o intervenție artistică care imaginează o hartă interactivă a lucrărilor artistice independente din spațiul public bucureștean.

Intervenția artistică poate fi temporară sau permanentă, asamblată, pictată, scrisă sau orice alt gen de intervenție sau instalație. Peretele ar putea să conțină repere stilizate ale Bucureștiului care descriu o hartă a zonelor centrale, în care ar putea fi marcate muralele selectate. Marcarea lucrărilor ar putea lua forma unor fotografii amplasate pe lângă reperele urbane, împreună cu adresa unde poate fi găsit muralul și un cod QR care să trimită la pagina de instagram/facebook a artistului/ei. Astfel, pe această hartă ar putea fi adăugate ulterior, ca într-un puzzle, și alte lucrări. Însă aceasta este doar o sugestie și din acest motiv, apelăm la creativitatea ta.

Art. 5. Ideile înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale, sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală. 

Art. 6. Organizatorul poate refuza idei înscrise în apelul deschis, dacă autorii nu respectă regulamentul.

Capitolul 3. Înscriere

Art. 1. Ideile pot fi înscrise în perioada 16 – 27 Mai 2022, ora 23:59, în format digital, utilizând formularul de participare, publicat pe website-ul https://un-hidden.ro.

Art. 2. Pentru a participa în cadrul apelului deschis, aplicanții/tele vor citi și interpreta materialele publicate de organizator, răspunzând tuturor cerințelor apelului deschis.

Art. 3. Participanții pot trimite întrebări despre acest apel deschis către adresa feeder@feeder.ro. Dacă pot fi utile și pentru alți participanți, întrebările și răspunsurile vor fi publicate pe website-ul programului Un-hidden Romania și pe website-ul feeder.ro.

Art. 4. Înscrierea va conține: 

4.1. formularul de înscriere: nume, adresă de e-mail, scurtă biografie a autorului/arei sau descrierea echipei, link către portofoliu, titlul și descrierea lucrării;

4.2.  link către o arhivă care conține propunerea – o lucrare artistică care va fi realizată un segment al calcanului din grădina Lente, din strada Dionisie Lupu, București, compusă din: 

 • o schiță a lucrării murale;
 • o simulare a lucrării pe segmentul de calcan vizat, folosind una dintre cele două imagini publicate în cadrul apelului;
 • o listă cu 5-10 lucrări artistice din spațiul public bucureștean, pe care ți-ar plăcea să le marchezi în lucrarea propusă; 
 • un deviz estimativ de materiale necesare și costuri, care se încadrează în bugetul propus mai jos.

Art. 5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.

Art. 6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participanților date suplimentare despre înscrieri. Lipsa unui răspuns va atrage descalificarea din concurs.

Art. 7. Autorii/arele care transmit înscrieri incomplete vor primi o notificare de remediere, pe care o vor adresa transmițând fișierele sau informațiile lipsă, în termen de 3 zile de la data e-mailului. Lipsa unui răspuns va atrage descalificarea din concurs.

Art. 8. Imaginile recomandate pentru simularea lucrării propuse indică locul lucrării în grădina Lente.

Capitolul 4. Selecție

Art. 1. Selecția intervenției artistice câștigătoare este realizată de un juriu impar, format din reprezentanți ai organizatorului.  

Art. 2. Criteriile de evaluare recomandate juriului sunt: 

 • relevanță pentru tema apelului – max. 30 puncte
 • sustenabilitate – max. 20 puncte
 • continuitate – max. 20 puncte
 • gradul de interacțiune cu publicul – max. 20 puncte
 • claritatea viziunii artistice – max. 10 puncte

Total: 100 puncte

Art. 3. Numele membrilor juriului sunt făcute publice odată cu rezultatele.

Art. 4. Rezultatele apelului vor fi publice, în data de 31 Mai 2022, onlinepe website-urile un-hidden.ro și feeder.ro.

Capitolul 5. Premiul

 • 947 lei NET (985 lei BRUT); 38 lei reprezintă impozitul de 10% din baza de calcul, achitat către bugetul de stat în numele câștigătorilor; 
 • materiale necesare pentru producția intervenției artistice, în valoare de maxim 950 lei, care vor fi decontați cu condiția prezentării facturilor și bonurilor de achiziție;
 • promovare în cadrul acțiunilor programului cultural Un-hidden Romania și în cadrul expoziției din Mai 2023, în București;
 • includerea lucrării în expoziția permanentă de street art, găzduită și îngrijită de Lente, alături de lucrări ale unor artiști relevanți, cum ar fi Pisica Pătrată, Aitch, Irlo, Kitra;
 • includerea lucrării murale pe harta Un-hidden Romania, accesată de peste 150.000 de persoane;
 • publicarea lucrării în viitoarea carte Un-hidden Romania.

Capitolul 6. Drepturi de proprietate intelectuală

Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru ideile prezentate, asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală. 

Art. 2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la acest apel deschis, să cedeze drepturile de proprietate intelectuală, exclusive și neîngrădite teritorial, ce decurg din intervenția realizată la Lente și consimt că acestea pot fi modificate și/sau publicate ulterior, pentru promovarea programului.

Art. 3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu și biografie titlul “Câștigător/are Apel deschis intervenție artistică Lente x Un-hidden Romania, 2022“.

Capitolul 7. Alte mențiuni

Art. 1. Save or Cancel poate modifica sau schimba prezentul Regulament, informând publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea apelului deschis.

Fotografii de Petre Ghiocel © Un-hidden Romania / feeder.ro, realizate în 2019, cu ocazia vizitei lui Aito Kitazaki, care a pictat lucrarea murală “Rain” la Lente Lupu.

Pagini: 1 2